Lääketiede ei oikeuta synnytysväkivaltaa

Helsingin Sanomat haastatteli erikoislääkäri Hanna Rouhetta synnytysväkivallasta (HS 11.7.). Rouhe nosti esille tärkeitä asioita hyvän synnytyskokemuksen ja valmistautumisen merkityksestä. Kirjoitus päätyi kuitenkin vähättelemään väkivaltaa synnytyksessä kohdanneiden kokemuksia.

Synnytysväkivalta eli obstetrinen väkivalta on kansainvälisesti käytetty käsite, jolla tarkoitetaan institutionaalisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan risteyskohtaan sijoittuvaa synnytyksen tai äitiyshuollon aikaista väkivaltaa.

Rouhe on oikeassa siinä, että väkivallan kokemuksissa kohtaamisessa on epäonnistuttu. Tavallisesti synnyttäjä hyväksyy suuretkin poikkeamat synnytyssuunnitelmasta eikä kokemus muodostu traumaattiseksi tai väkivaltaiseksi, jos hän kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi.

On kuitenkin väkivallan uhrien kokemusten vähättelyä puhua vain kohtaamisesta. Kun lääkäri tai kätilö tekee kovakouraisen sisätutkimuksen, leikkaa välilihan tai käynnistää synnytyksen ilman, että kysyy tai keskustelee synnyttäjän kanssa, kyse on vakavasta itsemääräämisoikeuden loukkauksesta – ja väkivallasta sen mukaan miten synnyttäjä sen kokee. Se, että väkivalta tapahtuu lääketieteen nimissä ja synnyttäjän ”parhaaksi”, ei oikeuta sitä. Väkivalta ei määrity tekijän motiiveista vaan uhrin kokemuksesta käsin.

Potilaslain mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä tämän kanssa eikä toimenpiteitä saa suorittaa ilman tämän suostumusta. Synnytys ei ole poikkeus. Vaikka kyse olisi kiireellisestä tilanteesta, aina on mahdollista vähintään kertoa mitä tapahtuu. Usein väkivalta tapahtuu kiireettömissä rutiinitutkimuksissa. Silloin ei ole mitään tekosyytä sille, ettei synnyttäjän suostumusta ole varmistettu.

Synnyttäjien väkivaltaiset kokemukset on otettava vakavasti. Näiden kokemusten ja Rouheen haastattelun perusteella on selvää, ettei itsemääräämisoikeuden ajatusta ole täysimittaisesti omaksuttu äitiyshuollossamme.

Olisiko synnyttäjien aika sanoa #metoo ja vaatia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista jokaisessa synnytyksessä? Synnytysväkivalta on seksuaalisen väkivallan muoto, joka vaikuttaa sekä kokijansa että syntyneen lapsen ja koko perheen hyvinvointiin.

Katri Immonen,
VTM, kahden lapsen äiti

Enni Huisman,
Kätilö, kahden lapsen äiti

Teksti on alunperin kirjoitettu Helsingin Sanomien mielipidesivuille. Lehti ei julkaissut kirjoitusta.

Advertisements

Älä säästä synnytyksestä – hyvän syntymän puolesta, leikkauksia vastaan

halausSynnytys on feministinen ja ihmisoikeuskysymys. Synnytyskapina-verkosto käynnistää kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. kampanjan hyvän syntymän puolesta, leikkauksia vastaan.

Hallituksen 20 miljoonan euron säästötavoite ja päivystysasetus uhkaavat synnyttäjien oikeuksia. Vaalit lähestyvät. Näytetään puolueille ja ehdokkaille, ettei synnytyksistä ole varaa leikata. Sen sijaan synnytystoimintaa tulee kehittää synnyttäjien itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.

Vaadimme:

1. Ei leikkauksille

Synnytys on tärkeä tapahtuma, jolla on pitkäkestoinen merkitys koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Synnytystoiminnasta ei ole varaa säästää vaarantamatta äidin ja lapsen turvallisuutta, hyvinvointia ja hyvää synnytyskokemusta. Synnytykset on jätettävä uuden päivystysasetuksen ulkopuolelle

2. Hyvä synnytysvalmennus

Jokaiselle synnyttäjälle kuuluu kotikunnasta tai synnytyssairaalasta riippumatta mahdollisuus hyvään synnytysvalmennukseen. Jotta synnyttäjän itsemääräämisoikeus toteutuu, hänellä on oltava riittävästi tietoa tietoisten päätösten tekemiseen. Useissa kunnissa valmennus koostuu vain yhdestä luennosta eikä kaikissa synnytyssairaaloissa voi edes vierailla. Tämä ei riitä!

3. Jatkuva hoitosuhde

Synnyttäjän itseluottamuksen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi hoitosuhteen jatkuvuus on taattava. Vaadimme synnyttäjälle oikeutta tutustua kätilöihin, jotka auttavat häntä synnytyksessä sekä jatkuvuutta äitiysneuvolan ja synnytyssairaalan välille.

4. Kunnioittava kohtaaminen

Synnyttäjä on synnytyksen päähenkilö ja kaikissa raskauden ja synnytyksen aikaisissa hoitosuhteissa synnyttäjä ja tämän läheiset on kohdattava tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

5. Ihmisoikeudet edellä

Synnyttäjän itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja mahdollisuus valita synnytyspaikka ovat ihmisoikeuskysymyksiä. Itsemääräämisoikeutta vahvistetaan hyvällä synnytysvalmennuksella, jatkuvilla ja kunnioittavilla hoitosuhteilla sekä riittävillä resursseilla. Mahdollisuudet synnytyspaikan valintaan ovat nykyisellään kapeat ja niitä voidaan laventaa perustamalla kätilöjohtoisia synnytysyksiköitä sekä tekemällä kotisynnytyksestä varteenotettava vaihtoehto.

käsikkäin

Osallistu kampanjaan ja vaadi loppua leikkauksille ja oikeutta hyvään synnytykseen! Printtaa tai kirjoita paperille jokin yllä olevista vaatimuksesi tai oma ajatuksesi siitä, miksi synnytyksistä ei saa säästää. Ota kuva itsestäsi paperin kanssa ja jaa sosiaalisessa mediassa. Haasta myös ystäväsi ja eduskuntavaaliehdokkaasi mukaan. Käytä tagia #ÄläSäästäSynnytyksestä ja jaa kuva myös tempauksen facebook-sivulla.

Kampanjan facebook-sivun löydät täältä.

Printattavat versiot vaatimuksista löytyvät täältä.

Tempauksen järjestää Synnytyskapina-verkosto

https://synnytyskapina.wordpress.com/

#Älä Säästä synnytyksestä – printattavat vaatimukset

Osallistu kampanjaan hyvän syntymän puolesta ja leikkauksia vastaan! Printtaa jokin alla olevista vaatimuksista tai kirjoita oma ajatuksesi siitä, miksi synnytyksistä ei saa leikata. Ota valokuva itsestäsi sen kanssa ja jaa sosiaalisessa mediassa hashtagilla #ÄläSäästäSynnytyksestä. Voit myös lisätä kuvan facebook-sivullemme.

Vaatimukset pdf-muodossa:

Ei leikkauksille: ei_leikkauksille

Hyvä synnytysvalmennus: synnytysvalmennus

Jatkuva hoitosuhde: hoitosuhde

Kunnioittava kohtaaminen: kohtaaminen

Ihmisoikeudet edellä: ihmisoikeudet

Synnytyskapina: Itsemääräämisoikeutta ja loppu leikkauksille

Itsemääräämisoikeutta kunnioittava ja synnyttäjälähtöinen synnytys on ihmisoikeus, linjaa Synnytyskapinan perustamiskokous. Synnytyssairaaloiden sulkemiseen johtava päivystysasetus ja synnytyssairaaloille asetettu 25 miljoonan euron säästötavoite uhkaavat kaventaa synnyttäjän oikeuksia entisestään. Synnytysten keskittämisessä on kyse ennen kaikkea säästöistä. Aikaisemmat sairaaloiden lakkautukset osoittavat, etteivät lakkautettujen yksiköiden resurssit siirry jäljelle jääville synnytysosastoille.

“Tuloksena on tupaten täysiä laitoksia, joissa ei ole aikaa kuunnella synnyttäjien toiveita tai tilaa perhehuoneille. Pahimmillaan tehostaminen voi johtaa ruuhkahuippujen tasoittamiseen ajastamalla ja käynnistämällä synnytyksiä,” kommentoi verkoston jäsen Atlas Saarikoski.

Leikkausten sijaan Synnytyskapina vaatii lisää resursseja neuvola- ja synnytystoiminnan kehittämiseen. Koko synnytyskulttuuri tulee laittaa remonttiin. Nykyisessä pitkälti medikalisoidussa synnytyksessä synnyttäjän itsemääräämisoikeus ei usein toteudu. Synnyttäjille ei tarjota tarpeeksi tietoa tietoisten päätösten tekemiseen. Myös synnyttäjän kokemusten ja toiveiden vähättely ja ohittaminen ovat arkipäivää.

”Ei voi olla niin, että synnyttäjän täytyy taistella oikeuksiensa toteutumisen puolesta kesken synnytyksen. Jos esimerkiksi nainen kieltäytyy kivuliaiksi kokemistaan sisätutkimuksista, niihin ei saa painostaa ilman vakavaa lääketieteellistä syytä,” sanoo kokoukseen osallistunut Anna-Riitta Kässi.

Synnytys on kokonaisvaltainen tapahtuma, ja sen turvallisuuteen vaikuttaa keskeisesti naisen kokemus synnytysympäristöstä ja siinä toimivista ihmisistä. Verkosto vaatii jatkuvuutta ja yhteistyötä neuvolan ja synnytyssairaalan välillä. Jokaisen synnyttäjän olisi saatava tutustua jo raskausaikana kätilöihin, jotka avustavat häntä synnytyksessä. Lisäksi synnyttäjillä tulee olla aito mahdollisuus valita, synnyttääkö isossa vai pienessä sairaalassa vai kotona. Nykyisellään suunniteltu kotisynnytys on hyvin toimeentulevien etuoikeus, sillä sitä ei tueta julkisista varoista lainkaan. Sairaaloiden lakkautukset uhkaavat kaventaa valinnanvapautta entisestään.

”Meille synnyttäminen on ennen kaikkea feministinen kysymys, mutta myös alueellinen ja taloudellinen tasa-arvokysymys. Synnytys on merkittävä kokemus naisen elämässä eikä sen onnistumisen merkiksi riitä kaikkien osapuolten elossa säilyminen. Parhaimmillaan synnytys on voimauttava kokemus. Valitettavasti nykyjärjestelmä tarjoaa puitteet tällaiseen kokemukseen liian harvoin,” päättävät verkoston jäsenet.

Synnytyskapina

___________

Synnytyskapina on Helsingissä 27.11. perustettu feministinen synnyttäjien ja muiden heidän oikeuksien puolesta kamppailevien verkosto. Verkosto järjestää keskustelutilaisuuden leikkauksista ja synnytyskulttuurista 8.11. klo 12-14 osana Feminististä foorumia, joka järjestetään Helsingissä ruotsinkielisellä työväenopisto Arbiksella.