Synnytyskapina: Itsemääräämisoikeutta ja loppu leikkauksille

Itsemääräämisoikeutta kunnioittava ja synnyttäjälähtöinen synnytys on ihmisoikeus, linjaa Synnytyskapinan perustamiskokous. Synnytyssairaaloiden sulkemiseen johtava päivystysasetus ja synnytyssairaaloille asetettu 25 miljoonan euron säästötavoite uhkaavat kaventaa synnyttäjän oikeuksia entisestään. Synnytysten keskittämisessä on kyse ennen kaikkea säästöistä. Aikaisemmat sairaaloiden lakkautukset osoittavat, etteivät lakkautettujen yksiköiden resurssit siirry jäljelle jääville synnytysosastoille.

“Tuloksena on tupaten täysiä laitoksia, joissa ei ole aikaa kuunnella synnyttäjien toiveita tai tilaa perhehuoneille. Pahimmillaan tehostaminen voi johtaa ruuhkahuippujen tasoittamiseen ajastamalla ja käynnistämällä synnytyksiä,” kommentoi verkoston jäsen Atlas Saarikoski.

Leikkausten sijaan Synnytyskapina vaatii lisää resursseja neuvola- ja synnytystoiminnan kehittämiseen. Koko synnytyskulttuuri tulee laittaa remonttiin. Nykyisessä pitkälti medikalisoidussa synnytyksessä synnyttäjän itsemääräämisoikeus ei usein toteudu. Synnyttäjille ei tarjota tarpeeksi tietoa tietoisten päätösten tekemiseen. Myös synnyttäjän kokemusten ja toiveiden vähättely ja ohittaminen ovat arkipäivää.

”Ei voi olla niin, että synnyttäjän täytyy taistella oikeuksiensa toteutumisen puolesta kesken synnytyksen. Jos esimerkiksi nainen kieltäytyy kivuliaiksi kokemistaan sisätutkimuksista, niihin ei saa painostaa ilman vakavaa lääketieteellistä syytä,” sanoo kokoukseen osallistunut Anna-Riitta Kässi.

Synnytys on kokonaisvaltainen tapahtuma, ja sen turvallisuuteen vaikuttaa keskeisesti naisen kokemus synnytysympäristöstä ja siinä toimivista ihmisistä. Verkosto vaatii jatkuvuutta ja yhteistyötä neuvolan ja synnytyssairaalan välillä. Jokaisen synnyttäjän olisi saatava tutustua jo raskausaikana kätilöihin, jotka avustavat häntä synnytyksessä. Lisäksi synnyttäjillä tulee olla aito mahdollisuus valita, synnyttääkö isossa vai pienessä sairaalassa vai kotona. Nykyisellään suunniteltu kotisynnytys on hyvin toimeentulevien etuoikeus, sillä sitä ei tueta julkisista varoista lainkaan. Sairaaloiden lakkautukset uhkaavat kaventaa valinnanvapautta entisestään.

”Meille synnyttäminen on ennen kaikkea feministinen kysymys, mutta myös alueellinen ja taloudellinen tasa-arvokysymys. Synnytys on merkittävä kokemus naisen elämässä eikä sen onnistumisen merkiksi riitä kaikkien osapuolten elossa säilyminen. Parhaimmillaan synnytys on voimauttava kokemus. Valitettavasti nykyjärjestelmä tarjoaa puitteet tällaiseen kokemukseen liian harvoin,” päättävät verkoston jäsenet.

Synnytyskapina

___________

Synnytyskapina on Helsingissä 27.11. perustettu feministinen synnyttäjien ja muiden heidän oikeuksien puolesta kamppailevien verkosto. Verkosto järjestää keskustelutilaisuuden leikkauksista ja synnytyskulttuurista 8.11. klo 12-14 osana Feminististä foorumia, joka järjestetään Helsingissä ruotsinkielisellä työväenopisto Arbiksella.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s